JAVORKA, s.r.o.

Gynekológia a pôrodníctvo, Imunoalergológia

3D / 4D USG

Ponúkame Vám možnosť 3D / 4D ultrasonografického vyšetrenia za podmienok uvedených v cenníku služieb.

 

 

Upozornenie:

· 3D/4D ultrasonografia je USG metodikou trojrozmerného zobrazenia plodu s následnou možnosťou tlače alebo nahratia snímok na CD.

· 3D/4D ultrasonografia nie je konvenčnou metódou prenatálnej sonografickej diagnostiky.

· Štandard prenatálnej ultrasonografickej diagnostiky je zahrnutý v predpôrodnom sledovaní tehotných v gynekologickej ambulancii v 10, 20 a 30 týždni tehotnosti. Vyšetrenia nad rámec týchto vyšetrení nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.